Ewolucja form sztuki performance. Studium wybranych przypadków – Dariusz Fodczuk

Dariusz Fodczuk – artysta wizualny, performer, dziekan Wydziału Sztuki Mediów, Fotografii i Filmu Eksperymentalnego Akademii Sztuki w Szczecinie. Jego działania odwołują się do poczucia godności i wolności, przybierając często formę krytycznego sprzeciwu wobec kontroli w sztuce, kulturze i jej instytucjach. Na naszym festiwalu pojawi się z prelekcją “Ewolucja form sztuki performance. Studium wybranych przypadków”.

Fodczuk zajmuje się sztuką performance, a także rzeźbą, malarstwem, sztuką wideo oraz działalnością kuratorską. Swoje prace prezentował na wielu przeglądach i festiwalach sztuki w Polsce, Europie, Ameryce Północnej i Azji.