Spacer z geologiem Ryszardem Borówką

Krajobraz Pojezierza Wolnych Myśli został ukształtowany w czasie ostatniego zlodowacenia. O procesach jego powstawania, mozaikach form i ciekawostkach opowie podczas jednej z wędrówek prof. dr hab. Ryszard Borowka – wieloletni Dziekan Wydzialu Nauk o Ziemi US, znakomity naukowiec i nauczyciel akademicki, wychowawca licznych kadr polskich geografów, popularyzator nauki posiadający w swoim naukowym dorobku ponad 350 publikacji.